Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów przemysłu cukrowniczego w oparciu o prace B+R

Zwiększenie aktywności B+R oraz rozwój innowacyjnej działalności firmy poprzez realizację prac B+R w celu opracowania, a następnie wdrożenia, innowacyjnego produktu w formie w pełni funkcjonalnej technologii przetwarzania odpadów przemysłu cukrowniczego w procesie biorafinacji.

Wprowadzenie nowego modelu biznesowego w firmie BIOTECHNIKA Tomasz Kapela
celem nawiązania nowych zagranicznych relacji gospodarczych.

Celem projektu jest realizacja zadań wynikających z opracowanej przez BIOTECHNIKĘ strategii internacjonalizacji, nakierowanych na międzynarodową ekspansję, nawiązanie zagranicznych kontaktów gospodarczych pozwalających na zwiększenie obrotów w handlu zagranicznym.

Kim jesteśmy?

Biotechnika jest wiodącą na polskim rynku niezależną firmą realizującą projekty z zakresu biotechnologii przemysłowej. Firma wyrosła jako naturalna odpowiedź na rosnące potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku biotechnologicznego. Nadrzędną wartością jest dla nas wiedza, którą od ponad 10 lat przekładamy na rosnącą liczbę realizacji przemysłowych. Satysfakcja związana z liczną grupą zadowolonych klientów napędza nas do działania.

Więcej

Co robimy?

Biotechnika zajmuje się kompleksową obsługą projektów przemysłowych. Realizujemy przedsięwzięcia od najwcześniejszej fazy ich rozwoju aż do postaci gotowej, pracującej i w pełni sprawnej instalacji przemysłowej. Przeprowadzamy w pełnym zakresie procedury pozwoleniowe (od środowiskowych po pozwolenie na budowę), oferujemy projektowanie we wszystkich branżach, realizujemy dostawy kompletnych linii technologicznych jak również pracujemy w trybie częściowego bądź generalnego wykonawstwa. Ponadto oferujemy obsługę w zakresie finansowania i współfinansowania inwestycji przemysłowych, w tym głównie realizacji o wysokim poziomie innowacyjności, często z wykorzystaniem własnych, nowatorskich technologii.

Więcej

Biopaliwa

Dostarczamy kompletne, autorskie rozwiązania technologiczne związane z produkcją etanolu konsumpcyjnego, technicznego i bioetanolu. Znając doskonale wyzwania rynkowe realizujemy rozwiązania, które zapewniają pełną elastyczność surowcową (zboża, melasa, syropy cukrowe) na tej samej instalacji.

Więcej

Bioenergia

Rosnąca świadomość środowiskowa i generowane przez nią potrzeby powodują, że rosnąca liczba instalacji przemysłowych realizowanych przez naszą firmę to zakłady produkcji bioenergii z biogazu (biogazownie rolnicze lub przemysłowe) albo też dodatkowe linie bioenergetyczne skojarzone z podstawową produkcją przetwórczą.

Więcej

Badania i rozwój

Biotechnika jest firmą, której pozycja rynkowa jest w 100% konsekwencją wagi, jaką przywiązujemy do wiedzy i rozwoju intelektualnego. Z tego też wynika nasze zaangażowanie w prace badawczo-rozwojowe w zakresie wszystkich dziedzin, którymi się zajmujemy. Swoim klientom oferujemy wsparcie na etapie finansowania. Kompetencje i doświadczenie zgromadzone przez nas podczas lat praktyki skutkują dokładnym zrozumieniem potrzeb i wymagań inwestora przemysłowego.

Więcej

Fine Chemicals

Poza tradycyjnymi dla siebie obszarami działania, jak etanol czy bioenergia, Biotechnika coraz częściej uczestniczy w przedsięwzięciach związanych z produkcją substancji chemicznych metodami mikrobiologicznymi / biotechnologicznymi.

Więcej

Oczyszczalnie ścieków

Efektywne i uzasadnione energetycznie oczyszczanie pozostałości po projektowanych przez nas procesach jest często nieodzownym elementem zasadniczego układu technologicznego. Dlatego też, w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie oraz we współpracy z firmami partnerskimi oferujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb i wymogów poszczególnych procesów zasadniczych.

Więcej

Modernizacje istniejących instalacji

Biotechnika była odpowiedzialna za szereg realizacji polegających na modernizacjach istniejących zakładów.

Więcej